Avís legal

Tornar


 1. Administrador del web:

  Aquest web està administrat per Ubach Munné y Asociados, S.L., CIF número B-63707665, amb domicili social a Barcelona, C/ Provença 282, Planta -1 - 08008 Barcelona.

 2. General:
  • L’ús d’aquest web està subjecte a les següents condicions
  • Ubach Munné y Asociados, S.L. no garanteix que els equips i programes dels visitants siguin compatibles per a l’ús d’aquest web.
 3. Contingut del web:
  • Ubach Munné y Asociados, S.L. és propietària dels continguts d’aquest web, o bé té autorització per a fer-ne us. Aquests inclouen el disseny, la distribució i l’aspecte de les pàgines, sense perjudici d’altres elements que hagin quedat exclosos per omissió. Algunes imatges són de lliure distribució. A títol enunciatiu, però no limitatiu, aquest web està protegit per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.
  • Els continguts d’aquest lloc poden ser consultats, utilitzats i, si s’escau, descarregats per a l’ús personal o d’investigació, exclusivament. Queda prohibit donar un ús comercial al contingut. Es prohibeix la redistribució, reedició o difusió dels continguts d’aquest web.
  • L’ús no autoritzat d’aquest web podria donar lloc a una demanda de reclamació per danys i perjudicis i ser constitutiu de delicte
 4. Precisió de les dades:
  • L’ informació facilitada en aquest web s’ofereix de bona fe i només a títol informatiu i pel interès general. Ubach Munné y Asociados, S.L. es reserva el dret de modificar-la sense preavís, no es fa responsable de les imprecisions que pugui haver i no garanteix ni avala la seva precisió complerta.
  • En aquest web no hi ha res que pretengui ser, ni hagi d’interpretar-se com una oferta vinculant de caràcter contractual.
 5. Vincles:
  • Aquest web conté vincles a pàgines web externes, disposant de la necessària autorització.
  • La inclusió de vincles en el web de tercers que condueixin a aquest web està expressament prohibida, tret que es disposi de l’autorització anticipada per escrit d’Ubach Munné y Asociados, S.L.
 6. Responsabilitat:
  • Ubach Munné & Asociados, S.L. no es responsabilitza pels danys i/o perjudicis que pugui patir l’usuari (sigui quin sigui el seu orige) derivats de l’accés a aquest web o de l’ús dels seus continguts.
 7. Intimitat:
  • Els informem que les seves dades personals podran ser incorporades a un fitxer titularitat d’UBACH-MUNNÉ & ASOCIADOS, S.L. amb la finalitat de gestionar la relació empresa – col·laborador. Recordem que d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, Vostè té dret en qualsevol moment a accedir, rectificar, oposar-se o cancel·lar les dades en la següent adreça: C/ Provença nº 282-284, Planta -1, Barcelona – 08008, amb la indicació del seu nom, cognoms, adreça i n. de DNI.
 8. Integritat dels pactes:
  • En el present document s’inclouen totes les condicions que regeixen l’ús d’aquest web pactades entre Ubach Munné y Asociados, S.L. i l’usuari, incloses les directrius en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
 9. Fur i acceptació de les condicions:
  • Aquest web és administrat i governat per Ubach Munné y Asociados, S.L. des de la seva seu a Barcelona. La creació, existència, interpretació, execució i validesa de les presents condicions, així com qualsevol controvèrsia que d’elles se’n derivi, es resoldran als tribunals d’aquesta ciutat.
  • L’ús continuat d’aquest web suposa l’acceptació d’aquestes condicions.