Que fem

Consultoría de Direcció i Gestió

UM&Asociados ofereix un servei de consultoria de direcció i gestió amb l’objectiu de col·laborar amb l’empresa-client per millorar els resultats de la seva gestió interna, a través d’una plataforma (model de consultoria i sistema informàtic) denominada Integra.

Objectiu:
El disseny i desenvolupament de processos de Direcció, Organització i Recursos Humans i la integració dels sistemes que els gestionen d’acord amb les necessitats del client.

Model de projecte:
El projecte s’inicia a partir de les expectatives del client. Aquest identifica unes necessitats de gestió que millorin la seva eficiència interna i a partir d’aquí es construeix un model de gestió que permeti definir les línies d’actuació del projecte.

Utilitzant aquest model, la consultoria s’encarrega de determinar les estratègies, polítiques i processos més adients per a l’organització, i tota la implantació es realitza sobre l’eina de gestió.

El treball conjunt d’ambdues (consultoria i eina) ens permet anar obtenint resultats de forma progressiva i valorar la satisfacció de les expectatives del client.

Consultoria:

Integra ofereix serveis de consultoria de gestió per ajudar-li a dissenyar, desenvolupar i implantar solucions. La nostra consultoria va sempre unida al nostre sistema com a part del producte-servei final al client. A més, ajudem als nostres clients a posar en marxa solucions ajustades a les seves necessitats, desenvolupant aplicacions ad-hoc. I tot això aprofitant al màxim els recursos existents i integrant-los amb les noves propostes tecnològiques.

Eina:

Es tracta d’un entorn multiusuari, amb privilegis d’accés segons els perfils definits per un administrador. El sistema és modular, de manera que el client pugui combinar els seus mòduls en funció de les seves necessitats.